AKADEMI KOGNISYON

AKADEMİ KOGNİSYON #8

1 Kasım 2020, Pazar, 19:00 - Zoom

Yeni dönemin ilk Akademi Kognisyon'unda Güney Florida Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Neslihan Çalışkan, "Beyin Dalgaları ve Psikodilbilim" başlıklı sunumunda dile dair olaya ilişkin potansiyellerden şimdiye dek en çok araştırılmış olan N400 ve henüz yakın zamanlarda detaylı incelenmeye başlanmış N400 sonrası pozitivitelerden bahsetti. Soru cevaptaysa N400 ve P600 farklarına ve özellikle de bilişsel bilimin diğer alanlarındaki etkileri ve çalışılma potansiyellerine yönelik katkı ve tartışmalar gerçekleşti. Öncelikle sunumu için Neslihan'a ve sonrasında katılan, tartışmalara eşlik edip katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz!

CogIST