top of page

AKADEMI KOGNISYON

akademi-kog-beyindalgalari.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #8

1 Kasım 2020, Pazar, 19:00 - Zoom

Yeni dönemin ilk Akademi Kognisyon'unda Güney Florida Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Neslihan Çalışkan, "Beyin Dalgaları ve Psikodilbilim" başlıklı sunumunda dile dair olaya ilişkin potansiyellerden şimdiye dek en çok araştırılmış olan N400 ve henüz yakın zamanlarda detaylı incelenmeye başlanmış N400 sonrası pozitivitelerden bahsetti. Soru cevaptaysa N400 ve P600 farklarına ve özellikle de bilişsel bilimin diğer alanlarındaki etkileri ve çalışılma potansiyellerine yönelik katkı ve tartışmalar gerçekleşti. Öncelikle sunumu için Neslihan'a ve sonrasında katılan, tartışmalara eşlik edip katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz!

Youtube - Akademi Kognisyon #8

akademi kognisyon 9.3-05.png

AKADEMİ KOGNİSYON #9

6 Aralık 2020, Pazar, 18:00 - Zoom Room

Akademi Kognisyon #9'da Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) doktora öğrencisi Eylül Turan bizimleydi! Eylül, "Çocuklarda Uzamsal Dil ve Biliş" başlıklı sunumunda çocuklardaki uzamsal dilsel gelişim ve bunun matematiksel problem çözme becerileriyle ilişkisine odaklanarak, dil-düşünce ilişkisi konusuna değindi. Öncelikle sunumu dolayısıyla Eylül'e, ve etkinliğimize katılan, tartışma kısmında katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz!

Youtube - Akademi Kognisyon #9

akademi-kog-10.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #10

7 Şubat 2021, Pazar, 18:00 - Zoom Room

Akademi Kognisyon #10'da Bilkent Üniversitesi Nörobilim programı yüksek lisans öğrencisi Hilal Nizamoğlu bizimleydi! Hilal, "Yürüyen Adamdan Öğreneceğimiz Var" başlıklı sunumunda biyolojik hareket algısından, dikkatin bu süreçteki etkisinden ve bu konunun evrimsel yanından bahsetti. Öncelikle sunumu dolayısıyla Hilal'e, ve etkinliğimize katılan, tartışma kısmında katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz!

Youtube - Akademi Kognisyon #10

02366ae7-6f23-43f7-8262-7f82b21103f3.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #11

14 Mart 2021, Pazar, 18:00 - Zoom Room

Akademi Kognisyon #11'de Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde akademik eğitimine devam eden Mert Kobaş bizimleydi! Kobaş, "Bilişsel Gelişimde Çok Yönlülük" başlıklı konuşmasında farklı fiziksel ve sosyo-kültürel etmenlerin motor ve dil becerilerini nasıl etkilediğinden, ayrıca bu becerilerin etkileşimlerinden bahsetti. Öncelikle sunumu dolayısıyla Mert'e, ardından etkinliğimize katılan, tartışma kısmında katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz!

Youtube - Akademi Kognisyon #11

Screenshot_20210521-133242_3.png

AKADEMİ KOGNİSYON #12

16 Mayıs 2021, Pazar, 18:00 - Zoom Room

12. Akademi Kognisyon'da Université Paul Sabatier Toulouse III The Brain and Cognition Research Center'da doktora eğitimine devam eden Furkan Özçelik bizimleydi! Furkan, "Derin Öğrenmeyle Nöral Kodlama ve Çözümleme" başlıklı konuşmasında derin öğrenme gibi metotların nörobilimde nasıl kullanıldığından ve bu metotların yeni ne gibi bulgulara ulaşmamızı sağladığından bahsetti. Öncelikle sunumu dolayısıyla Furkan'a, ardından etkinliğimize katılan, tartışma kısmında katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz!

Youtube - Akademi Kognisyon #12

bottom of page