top of page

MENTALESE MUHABBET

mentalese-ayrik-görsel.jpg

AYRIK BEYİN VE BİLİNCİN BÜTÜNLÜĞÜ

Furkan Avcı - İrem Şahin

5 Eylül 2020, Cumartesi, 21:00 - Discord

Mentalese Muhabbet'in ilk bölümünde ekibimizden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Avcı, Flaps Club'dan İrem Şahin'in moderatörlüğü eşliğinde, ayrık beyin vakalarının bizim farkındalığımıza, bilincimize dair neler söylediğinden ve bu konudaki farklı fikirlerin neler olduğundan bahsetti. Podcast kaydını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Spotify

mentalese-isaret.jpg

İŞARET DİLİ BİLİŞ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Muharrem Ayar - İrem Şahin

4 Ekim 2020, Pazar, 21:00 - Discord

Mentalese Muhabbet'in ikinci bölümünde ekibimizden Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim öğrencisi Muharrem Ayar, Flaps Club'dan İrem Şahin'in moderatörlüğü eşliğinde, işaret dili ve biliş ilişkisinden bahsediyor. Genel olarak dilin zihinde nasıl işlediği ve doğal/yapay dillerin de oluşum süreçleri ve zihinle ilişkileri gibi konulardan bahsedilen bu podcast'in kaydını aşağıdaki bağlantıdan da dinleyebilirsiniz.

Spotify

yapaybilinc1.png

YAPAY BİLİNÇ

Işıl Sanusoğlu - İrem Şahin

7 Kasım 2020, Cumartesi, 21:00 - Discord

Mentalese Muhabbet'in üçüncü bölümünde ekibimizden Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji anadalı ve Bilgisayar Mühendisliği yandalı mezunu Işıl Sanusoğlu, Flaps Club'dan İrem Şahin'in moderatörlüğü eşliğinde, yapay bilinçten bahsediyor. Bilincin ne olduğu üzerindeki tartışmalar, yapay bilincin olanaklılığı, bu tartışmaların sinema gibi alanlardaki karşılıkları gibi bilinç ve yapay zeka birleşiminde birçok konudan bahsedilen bu podcast'in kaydını aşağıdaki bağlantıdan da dinleyebilirsiniz.

Spotify

mentalese4-insan-robot.jpg

İNSAN-ROBOT ETKİLEŞİMLERİ

İmge Saltık - İrem Şahin

12 Aralık 2020, Cumartesi, 21:00 - Discord

Mentalese Muhabbet'in 4. bölümü ekibimizden Bilkent Üniversitesi Nörobilim programı yüksek lisans öğrencisi İmge Saltık'ın sunumu ve Flaps Club'tan İrem Şahin'in moderatörlüğü eşliğinde gerçekleşti. İnsan-robot etkileşiminden ve nasıl insana daha çok benzeyen robotlar geliştirebileceğimizden bahsedilen bu podcast'in kaydını aşağıdaki bağlantıdan da dinleyebilirsiniz.

Spotify

Screenshot_20210523-151420_2.png

NÖROHUKUKUN GELECEĞİ
Zeynep Kabadere - İrem Şahin

7 Mart 2021, Pazar, 21:00 - Discord

Mentalese Muhabbet'in 5. bölümü ekibimizden ODTÜ Felsefe bölümü lisans öğrencisi Zeynep Kabadere'nin sunumu ve Flaps Club'tan İrem Şahin'in moderatörlüğü eşliğinde gerçekleşti. Nörohukukun geleceğinden bahsedilen bu podcast'in kaydını aşağıdaki bağlantıdan da dinleyebilirsiniz.

Spotify

Screenshot_20210613-145440_3.png

BİLİŞSEL BİLİM NEDİR NE DEĞİLDİR
Yunus Şahin - İrem Şahin

5 Haziran 2021, Cumartesi, 21:00 - Discord

Mentalese Muhabbet'in 6. bölümü ekibimizden Yunus Şahin eşliğinde, Flaps Club'tan İrem Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Bilişsel bilimin nerede bittiği, diğer  psikolojik bilimlerle ne gibi noktalarda ayrıştığı, kendi alt alanlarının bilişsel bilime ne gibi katkılar sunduğu konuşuldu. "Bilişsel Bilim Nedir Ne Değildir" başlıklı bu podcast'in kaydını aşağıdaki bağlantıdan da dinleyebilirsiniz.

Spotify

bottom of page