top of page

KOGNITIF VIKIMARATON #5

On yıllar ve yüz yıllar boyunca, günlük yaşantıda en sık ve en fazla insan tarafından kullanılan başvuru kaynakları olan, neredeyse her evde bulunan ansiklopediler, bilginin kitlelere yayılımında birincil öneme sahipti.  Meydan Larousse, Ana Brittanica, Büyük Larousse gibi ansiklopediler neyse, özelikle 90’ların ortasından sonra doğan nesiller için Vikipedi de işte bu çizgide bir ansiklopedidir. Bununla beraber, tamamen gönüllü çabalarla zenginleşen Vikipedi, bireylerin elini taşın altına koymasını ve bilgiyi paylaşmasını gerektiriyor. 

Biz de bu çerçeve ile, bilişsel bilimin, günümüz Ana Brittanica’sı veya Larousse’u olan Wikipedia’nın Türkçesinde kadının adı hep var olsun diye dördüncü Kognitif VikiMaraton'da kadın bilişsel bilimcilerin isimlerine katkı sağlamak istedik. VikiMaraton #5'te;

  • 6 yeni madde

  • 81.1 bayt

  • 118 referans ekleyerek katkıda bulunduk!

Susan Carey

Yunus Şahin, Hasan Deniz Baran 

Aslı Özyürek

Helin Erden, İlknur Eliş

Hedwig von Restorff

Samet Kaya, Yunus Şahin

Margaret Boden

İbrahim Ehem Deveci, İlknur Eliş

 

Marta Kutas

Neslihan Çalışkan, İlknur Eliş

Elizabeth Spelke

Helin Erden, İlknur Eliş

bottom of page