top of page

AKADEMI KOGNISYON

akademi kognisyon 21-01.png

AKADEMİ KOGNİSYON #21

9 Ekim 2022, Pazar, 18:00 - Zoom

Bu dönemin ilk Akademi Kognisyon'unda ekibimizden Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilişsel Bilim yüksak lisans öğrencisi olan Yunus Şahin'i ağırladık. Yunus, "Bakteriden İnsana Zihin: İnteraktivizm" başlıklı konuşmasıyla bizlerleydi. Konuşmasında interaktivist yaklaşımlar ve ilgili literatüre değindi. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Yunus'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

akademi kognisyon 22-01.png

AKADEMİ KOGNİSYON #22

6 Kasım Pazar, 18:00 - Zoom

Akademi Kognisyon'un 22. etkinliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bilişsel Bilimler yüksek lisans öğrencisi olan Aysu Yaman'ı ağırladık. Aysu, bu etkinlikte "Kolektif Dil-Üstü İletişim" başlıklı konuşmasını bizlerleydi. Aysu, dilin iletişim ve farklı eylemlerle olan ilişkisine değindi. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Aysu'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

photo_5469637716586120326_y.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #23

4 Aralık 2022, Pazar, 18:00 Zoom

Akademi Kognisyon'un 24. etkinliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilişsel Bilimler yüksek lisans öğrencisi olan Cihan Başoğlu bizlerleydi. Cihan'dan bu etkinlikte "Doğal Dilin Metafiziği" başlıklı konuşmasını dinledik. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Cihan'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

FsIn9pXX0AEV7fo.jpeg

AKADEMİ KOGNİSYON #24

9 Nisan 2023, Pazar, 16:00 Zoom

Akademi Kognisyon'un 24. etkinliğinde Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler yüksek lisans öğrencisi İlkay Arı bizlerleydi. İlkay bu etkinlikte "Duygu, Beden ve Sosyal Biliş: İnterosepsiyonun Rolü" hakkında konuştu. Konuşmasında interosepsiyonun (iç duyum) nöral altyapısına ve hem kendimizin hem de başkalarının duygularını anlamadaki kolaylaştırıcı işlevini bulgulayan deneysel çalışmalara değindi. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. İlkay’a ve tüm katılımcılara katılımcılara teşekkür ederiz!

FvCOQmMWAAEVXsY.jpeg

AKADEMİ KOGNİSYON #25

8 Mayıs 2023, Pazartesi, 18:00 Zoom

Akademi Kognisyon'un 25. etkinliğinde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Nevzat Ersoy bizlerleydi. Nevzat bu etkinlikte "Karmaşıklık ve Biliş" hakkında konuştu. İşlemlemesel karmaşıklık, kolmogorov karmaşıklığı ve karmaşık sistemler teorisini  anlattıktan sonra da konuşmasının ilerleyen bölümlerinde bu teorinin bilgisayar bilimi ve biliş bağlamında çeşitli uygulama alanlarından bahsetti.  Konuşmasının ardından çeşitli soru ve sohbetlerle sunumunu bitirmiş oldu. Nevzat'a sunumu, katılımcılara da değerli soruları için teşekkür ederiz!

bottom of page