AKADEMI KOGNISYON

akademi kognisyon 21-01.png

AKADEMİ KOGNİSYON #21

9 Ekim 2022, Pazar, 18:00 - Zoom

Bu dönemin ilk Akademi Kognisyon'unda ekibimizden Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilişsel Bilim yüksak lisans öğrencisi olan Yunus Şahin'i ağırladık. Yunus, "Bakteriden İnsana Zihin: İnteraktivizm" başlıklı konuşmasıyla bizlerleydi. Konuşmasında interaktivist yaklaşımlar ve ilgili literatüre değindi. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Yunus'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

akademi kognisyon 22-01.png

AKADEMİ KOGNİSYON #22

6 Kasım Pazar, 18:00 - Zoom

Akademi Kognisyon'un 22. etkinliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bilişsel Bilimler yüksek lisans öğrencisi olan Aysu Yaman'ı ağırladık. Aysu, bu etkinlikte "Kolektif Dil-Üstü İletişim" başlıklı konuşmasını bizlerleydi. Aysu, dilin iletişim ve farklı eylemlerle olan ilişkisine değindi. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Aysu'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!