top of page

AKADEMI KOGNISYON

akademi kognisyon.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #13

10 Ekim 2021, Pazar, 15:00 - Zoom

Yeni dönemin ilk Akademi Kognisyon'unda Yeditepe Üniversitesi Nörobilim Doktora Programı'nda doktora çalışmalarına devam eden İdil Gemici'yi dinledik. "İşaret Dilleri ve Sözlü Dillerde Dil Kontrol Mekanizmaları" başlıklı sunumuyla aramızda olan İdil, çift dillilik, çift modalitelilik, dilin fonksiyonel nöroanatomisi ve dil kontrolü gibi başlıkları ele aldı. Sunumunun ardından her Akademi Kognisyon etkinliğinde olduğu gibi tartışma ve sohbet kısmına geçildi. İdil'e ve tüm katılımcılarımıza teşekkürler! 

webinar.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #14

7 Kasım 2021, Pazar, 18:00 - Zoom

14. Akademi Kognisyon'da Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı yüksek lisans öğrencisi Nursima Ünver bizimleydi! Nursima, "Bölünmüş Dikkatin Hatırlama Üzerindeki Etkisi" başlıklı sunumunda bölünmüş dikkat ve hatırlama mekanizmalarının ilişkisine ve nasıl bir etkileşime sahip olduklarına değindi. Öncelikle sunumu dolayısıyla Nursima'ya, ardından etkinliğimize katılan, tartışma kısmında katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz! 

262571929_478854916900142_6101650075791758100_n(1).jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #15

12 Aralık 2021, Pazar, 18:00 - Zoom

15. Akademi Kognisyon'da Özyeğin Üniversitesi Gelişimsel Psikoloji Programı yüksek lisans öğrencisi Bahar Tarakçı "Dil Ahlaki Kararlarımızı Etkiler Mi?" başlıklı sunumunda dil gelişimi ve ahlaki kararlarımızın nasıl şekillendiğine değindi. Sunumunun ardından her zamanki gibi tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Bahar'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

photo5936060457578248016.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #16

9 Ocak 2022, Pazar, 18.00 - Zoom

16. Akademi Kognisyon'da Humboldt Üniversitesi Berlin School of Mind and Brain'den Ayça Akan "Görme Biçimleri: Dikkatin Estetik Tercihlerine Etkisi" başlıklı sunumuyla bizlerleydi. Ayça konuşmasında Deneysel Estetik ve yapılan deneysel çalışmaların bulgularına değindi. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Ayça'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

ea596e17-ef3c-415b-8611-14af589d9f9b.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #17

13 Şubat 2022, Pazar, 18:00 - Zoom 

17. Akademi Kognisyon'da Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilim yüksek lisans programından Ali Alper Demircan'dan "Modalitelerin İşitsel Bistabil Karşıtlığında Alt ve Üst Seviyelerde Interaksiyonu" başlıklı sunumunu dinledik. Demircan modalitelerin temsil, ilüzyon ile etkileşimini inceleyen araştırmalardan ve yaptığı çalışmadan bahsetti. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Ali Alper'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

Youtube - Akademi Kognisyon #17

photo5828044302121547988.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #18

6 Mart 2022, Pazar, 18:00 (GMT+3), Zoom

18. Akademi Kognisyon'da ekibimizden Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Samet Kaya, "Tuhaflığın Bellek ve Üstbellek Üzerindeki Etkileri" başlıklı sunumuyla bizlerleydi. Samet bizlere tuhaflık ve belleğin ilişkili literatürden ve çalışmalardan bahsetti. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Samet Kaya'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

photo5917965403877916337.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #19

10 Nisan 2022, Pazar, 18:00 (GMT+3), Zoom

19. Akademi Kognisyon'da ekibimizden Zeynep Oğuzman, "Patolojik Bilinç: Bilişsel Bilimler Temelinde Özbilinç Kavramının Psikotik Hastalıklar Üzerinden Değerlendirilmesi" başlıklı sunumuyla bizlerleydi. Psikopatoloji çerçevesinden özbilinç kavramının özellikle psikotik bozukluklar aracılığıyla anlaşılabilmesini hedefleyen literatürden ve çalışmalardan bahsetti. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Zeynep Oğuzman'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

photo6046112942929328215.jpg

AKADEMİ KOGNİSYON #20

22 Mayıs 2022, Pazar, 18:00 - Zoom

Dönemin son Akademi Kognisyon'unda ekibimizden TU Kaiserslautern'de Bilişsel Bilim yüksek lisans öğrencisi olan Mert Can, "Görmediklerimiz ve Göremediklerimiz: Bilinçdışı İşleme ve Görsel Çokluk Üzerine Bir Deney Tasarımı" başlıklı sunumuyla bizlerleydi. Güncel yöntemlerden bahseden Mert, geliştirmeye çalıştığı yeni bir paradigmadan bahsetti. Sunumunun ardından tartışma ve sohbet kısmına geçildi. Mert Can'a ve katılan herkese teşekkür ederiz!

bottom of page