top of page

AKADEMI KOGNISYON

AKADEMİ KOGNİSYON #1

20 Ekim 2019, Pazar, 15:00 Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi Artificial Intelligence Society (BAU AIS) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlikte AIS kurucu başkanı Berke Can Ongun, "AI'ın Bilişsel Bilim ve  Türkiye İçindeki Durumu'' başlıklı konuşmasını yaptı. Berke Can, başlangıç olarak AI'ın tanımını yaptıktan sonra bunu bilişsel bilim ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğundan bahsedip,  AI'ın dünyadaki konumundan ve nereye doğru ilerlediğinden söz ettikten sonra, Türkiye'deki konumuna dair bilgisini ve fikirlerini bizlerle paylaştı.  Ardından konuya dair sohbet ve tartışmaya geçildi.

AKADEMİ KOGNİSYON #2

01 Ocak 2019, Pazar, 15:00 Bahçeşehir Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi’nde Bilişsel Bilim yüksek lisansını tamamlamış olan Merve Akyıldız’ın yüksek lisans tez konusu, Türkçe’deki yan cümlelerinin (ilgi tümcecikleri, relative clause) beyinde nasıl işlemlendikleriydi. Özne ve nesne ilgi tümceciklerinin (SRC ve ORC), ana cümle içinde özne konumunda mı nesne konumunda mı olduklarını da gözeterek yapılan bu çalışma, aynı zamanda bilişsel yükün (cognitive load) en çok hangi dilsel öğeye ilişkin olduğunu da ele alıyordu. İkinci Akademi Kognisyon’da, Merve Akyıldız, bu araştırmasını, metodunu ve bulgularını bizlerle paylaştı. Teşekkürler! 

AKADEMİ KOGNİSYON #3

11 Ocak 2020, Cumartesi, 15:00 Bahçeşehir Üniversitesi

ODTÜ Felsefe Bölümü lisans son sınıf öğrencisi olan Zeynep Kabadere, Akademi Kognisyon’un üçüncü etkinliğinde misafirimizdi. Zeynep, nörobilimsel bulguların bazen hukuktaki çetrefilli durumları aydınlatmak, bazense dünyanın hemen her yerinde temel bazı kabuller üzerine kurulu olan hukuk sisteminin temellerini sorgulamak için kullanıldığı, bu sorgulamaların neticesinde ve nörobilimin ışığında hukukun nasıl şekillenebileceğinden bahsetti. Teşekkür ederiz!

alternatif-01-01-01.png

AKADEMİ KOGNİSYON #4

02 Şubat 2020, Pazar, 15:00 Bahçeşehir Üniversitesi

Ünlü zihin filozofu Ned Block, 1997'de bizim "bilinç" kelimesi ile kastettiğimiz şeyin, aslında iki farklı şekilde ele alınabileceğini, bunlardan birine Erişilebilir Bilinç (Acces Consciousness) diğerine ise Fenomenal Bilinç (Phenomenal Consciousness) isimlerini vermişti. İlki dikkat ve uyku / uyanıklılık gibi durumlarla alakalıyken, ikincisi öznel algıyı ve tecrübeyi niteliyordu. Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nde okuyan Muharrem Ayar, erişilebilir bilincin nöral temellerini işte bu bağlamda aktardı. Muharrem'e, katılımcılara ve AIS'e teşekkürler!

akademi kognisyon 5-01.png

AKADEMİ KOGNİSYON #5

8 Mart, Pazar 15:00 Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü, A102

AIS iş birliğinde beşincisini düzenlediğimiz Akademi Kognisyon, Bahçeşehir Üniversitesi'nde 8 Mart Pazar günü, saat 15.00'da gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nden lisans öğrencisi Serenay Gülkan "Duyguların Bilişsel ve Afektif Nörobilimdeki Yeri ve Duygudurum Bozuklukları" isimli konuşmasıyla aramızdaydı. Serenay Gülkan'a, AIS'e ve katılan herkese teşekkür ederiz! 

akademi kognisyon 6-03.png

AKADEMİ KOGNİSYON #6

10 Mayıs, Pazar 16:00 Zoom Meeting

İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun İlknur Elis "Ekolojik Psikoloji ve Bilişsel Bilim" isimli sunumunu yaptı. Algı çalışmalarında genelden farklı bir açıdan konuya yaklaştığı ve bunun da özelde algı kendi çalışmalarında genelde ise bilişsel bilimlerde önemli gelişmelere neden olmasından dolayı Gibson’ın ekolojik algı kuramı incelendi.  Öncelikle geleneksel yaklaşımların algıyı nasıl ele aldığı, daha sonra Gibson’ın ekolojik yaklaşımı ve en son da bu yaklaşımın bilişsel bilimlerdeki yeri konuşuldu. Başta İlknur olmak üzere herkese teşekkürler!

akademi kognisyon 7-02.png

AKADEMİ KOGNİSYON #7

21 Haziran, Pazar 15:00 Zoom Meeting

Yeditepe Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji Bölümü öğrencisi Özlem Karagöz'ü, Zoom üzerinden online gerçekleşen 7. Akademi Kognisyon'da ağırladık. "Zihnin Çok Katlılığını Anlamak" başlıklı sunumda Kant'ın zihin hakkındaki akıl yürütmeleri ve felsefi pozisyonu açısından önemli sayılabilecek kavramlarının açıklanmasıyla giriş yapıldı. Devamında "Apperzeption" kavramının merkezinde algı, bilinç, zihin gibi konulardan ve psikolojiyle ilişkilerinden bahsedildi. Başta sunumu için Özlem'e olmak üzere etkinliğe katılan, tartışmalara eşlik eden herkese teşekkür ederiz!

bottom of page